Αυτό το διάστημα μας άλλαξε όλους, παραδεχτείτε το. Πολιτικά μας ωρίμασε όσο τίποτα άλλο, όσο καμία δεκαετία εδώ και καιρό. Σίγουρα κάποιοι είπαν πως το δημοψήφισμα δίχασε, αλλά υπάρχει και κάτι που δε διχάζει τον Έλληνα;

Μεταφράζοντας ξανά την ιστορία

Πάντα με συνέπαιρνε η ιστορία. Μπορεί να μη θυμάμαι ημερομηνίες, μα πάντα συγκρατούσα την ουσία. Την ουσία των μαχών, των ιδεολογικών ρευμάτων, των λόγων που εκφώνησαν άνθρωποι οι οποίοι άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Σκέφτηκα να αποτυπώσω τις σκέψεις τους ένα βράδυ, σε συνάρτηση με το πόσο συχνά επικαλούμαστε τις πράξεις τους ,αλλά πόσο λίγο τους ακούμε και κατέληξα στο συμπέρασμα πως πρέπει να αισθάνονται μεγάλη πικρία για τον τρόπο που μεταφράσαμε τα λόγια, μα κυρίως τα έργα τους.